• دفتر قرآن و عترت

 

 • برنامه ریزی و هماهنگی در راستای تحقق راهبرده و سیاست های ابلاغی مرکز در استان
 • تهیه تقویم و برنامه اجاریی سالانه و تعیین اولویت های کاری در قالب سیاست ها و خط مشی های مصوب و پیشنهاد آن به مدیر کل جهت ارسال به مرکز
 • توسعه شبکه موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان از طریق شناسایی عناصر توانمند، فعالان و نخبگان قرآنی
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور گسترش فرهنگ قرآنی و ارتقای سطح بهره وری فعالیت های قرآنی با استفاده ار امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاهها
 • پیگیری و تشکیل شورای قرآنی استان جهت دستیابی به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی و ایجاد کارگروه های تخصصی برنامه ریزی( اتاق فکر)
 • تشکیل بانک جامع اطلاعاتی قرآنی استان( اساتید، قاریان، حافظان، محققان، هنرمندان صاحب نظر قرآنی و مراکز قرآنی استان).
 • برنامه ریزی و هماهنگی در برگزاری همایش ها، نمایشگاهها، محافل، نشست ها و کارگاه های آموزشی مورد نیاز در راستای ترویج فرهنگ و معارف قرآن و عترت در استان
 • بازدیدهای دوره ای از موسسات و برگزاری جلسات مستمر با فعالان قرآنی به منظورآشنایی و حل مسائل و مشکلات
 • هماهنگی و پیگیری برگزاری مراسم سالانه تجلیل و تقدیر از فعالان، خادمان و نخبگان قرآنی استان
 • راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان و بررسی در خواست ها و مکاتبات آنها و انطباق با آیین نامه های مرکز
 • بررسی پرونده متقاضیان تاسیس موسسات فرهنگی قرآن و عترت و انطباق آن با دستور العمل های مرکز و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
 • تدوین شاخص های توسعه فرهنگ قرآنی استان( از طریق جمع آوری اطلاعات، آمار و گزارشات مربوط به فعالیت موسسات) و ارائه آن به مرکز
 • پیگیری و انجام کلیه امور قرآنی محوله از سوی مدیرکل و مرکز