• شرح وظایف معاونت امور هنری

 

1- مطالعه، بررسی و ارایه طرحهای لازم در جهت اشاعه هنر اسلامی

2-  برنامه ریزی و همکاری با سازمان ها و موسسات مختلف هنری برای تهیه و اجرای برنامه ها

3- برگزاری نمایشگاههای هنری به منظور ارایه کارهای هنری هنرمندان و هنرجویان

4- برگزاری تئاتر با رعایت موازین و مقررات مربوط

5- برگزاری جلسات نقد و تحلیل های هنری، فیلم و تئاتر، هنرهای تجسمی، نقاشی و...

6- ارایه نظرات ،پیشنهادات وطرحهای تلفیقی پیرامون روش ها و خط مشی لازم برای پیشبرد اهداف فرهنگسراها

7- ارائه طرحهای متنوع برای رشد وتوسعه خدمات و فعالیتها

8- همکاری و اقدام لازم در تشکیل کلاسها و گروههای هنری

9- همکاری و اقدام لازم برای نمایش فیلم ها، تئاترها، کنسرت ها

10- برگزاری جلسات هنری و گفت و شنود هنرمندان و مخاطبین آنها

11- بررسی، مطالعه و پژوهش به منظور احیای ارزش های فرهنگی هنری

12- اطلاع رسانی و معرفی آثار هنری

13- برنامه ریزی هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی

14- راهنمایی هدایت و آموزشهای همکاران در انجام وظایف ومحوله

15- انجام سایر امور ارجاعی مربو به پست سازمانی