1- تعمیق و نشر ارزش‌های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی.

2- ترویج و اقامه احکام الهی،‌ نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضایل انسانی بر پایه دین‌مداری و فرهنگ دینی.

3- نقد و مبارزه با مکاتب الحادی همانند سکولاریزم در عرصه‌های فرهنگی، ‌هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات.

4- تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی.

5- تبیین و تاکید بر مولفه‌های هویت ایرانی-اسلامی بر پایه میراث تاریخی تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی.

6- نشر و اشاعه روح عزت،‌ افتخار،‌ خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی.

7- تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن‌شناسی، ترویج فرهنگ ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی.

8- تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی-اجتماعی بر پایه معارف و آموزه‌های قرآن و اهل بیت (سلام الله علیها).

9- توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل‌ها.

10- ترویج روح سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت‌طلبی و ذلت‌ناپذیری.

11- مبارزه با فساد و تبعیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی بر پایه عدالت‌خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.

12- افزایش و ارتقای آگاهی‌های عمومی و فرهنگ عمومی بر اساس تمدن فرهنگ ایرانی-اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

13- بازشناسی و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی.

14- ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب تلاش و پویایی.