شفاف سازی اطلاعات

کلیه معاملات (خرید ، فروش ، مناقصه ، مزایده ...) حد نصاب متوسط و کلان به همراه متن قرارداد

قرارداد پشتیبانی از نرم افزارهای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با شرکت پردازش داده سارویه1399
پشتیبانی از نرم افزارهای حقوق و دستمزد، حسابداری هزینه ای، تملک سرمایه ای، حسابداری تعهدی، پرسنلی، آموزش، دبیرخانه ذیحسابی، دبیرخانه شهرستان ها، مطبوعات، اتوماسیون ادارات شهرستانها.
[ تعداد بازدید : ۱۸۳ ]
قرارداد حمل و نقل 1399
انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری اداره کل و ادارات سطح استان
[ تعداد بازدید : ۲۰۳ ]
قرارداد تاسیسات و الکتریک 1399
[ تعداد بازدید : ۱۹۰ ]
انجام امور خدماتی 1399
[ تعداد بازدید : ۱۸۴ ]
قرارداد تکثیر اوراق اداری 1399
قرارداد انجام تکثیر اوراق اعم از اداری و سایر اوراق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
[ تعداد بازدید : ۱۹۱ ]
قرارداد انجام امور خدماتی و پشتیبانی اداره کل و ادارات تابعه
قرارداد انجام امور خدماتی و پشتیبانی اداره کل و ادارات تابعه (به تعداد شش نفر-حجمی نفری)
[ تعداد بازدید : ۲۳۷ ]
قرارداد اجاره ساختمان اداری نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلاردشت
تملیک منافع 6 دانگ یک باب ساختمان به مساحت 72 مترمربع واقع در کلاردشت جهت استفاده نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلاردشت
[ تعداد بازدید : ۲۱۵ ]
قرارداد پشتیبانی از نرم افزارهای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با شرکت پردازش داده سارویه
پشتیبانی از نرم افزارهای حقوق و دستمزد، حسابداری هزینه ای، تملک سرمایه ای، حسابداری تعهدی، پرسنلی، آموزش، دبیرخانه ذیحسابی، دبیرخانه شهرستان ها، مطبوعات، اتوماسیون ادارات شهرستانها.
[ تعداد بازدید : ۱۷۰ ]
قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیمه رازی
قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و خانواده آنها.
[ تعداد بازدید : ۱۸۳ ]
قرارداد حمل و نقل درون شهری و برون شهری
انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری اداره کل و ادارات سطح استان
[ تعداد بازدید : ۱۸۳ ]
صفحه ۱ از ۲ ۲

برنامه های توسعه، برنامه راهبردی، اهداف، بودجه ریزی سالانه و گزارش های عملکردی آنها به تفکیک فصول هزینه ای وگزارش پیشرفت ماهانه پروژه ها

کلیه مجوزهای صادره ، خدمات یا هر سندی که واجد اعتبار برای ذینفع در مرجع صلاحیت دار باشد

اطلاعات کلیه مجوزهای هنری 1398
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
[ تعداد بازدید : ۲۳۱ ]

فیش حقوقی مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران