قرارداد انجام امور خدماتی و پشتیبانی اداره کل و ادارات تابعه
قرارداد انجام امور خدماتی و پشتیبانی اداره کل و ادارات تابعه
قرارداد انجام امور خدماتی و پشتیبانی اداره کل و ادارات تابعه (به تعداد شش نفر-حجمی نفری)
(۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴)[ تعداد کلیک : ۵۲ ]
قرارداد اجاره ساختمان اداری نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلاردشت
قرارداد اجاره ساختمان اداری نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلاردشت
تملیک منافع 6 دانگ یک باب ساختمان به مساحت 72 مترمربع واقع در کلاردشت جهت استفاده نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلاردشت
(۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴)[ تعداد کلیک : ۴۱ ]
قرارداد پشتیبانی از نرم افزارهای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با شرکت پردازش داده سارویه
قرارداد پشتیبانی از نرم افزارهای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با شرکت پردازش داده سارویه
پشتیبانی از نرم افزارهای حقوق و دستمزد، حسابداری هزینه ای، تملک سرمایه ای، حسابداری تعهدی، پرسنلی، آموزش، دبیرخانه ذیحسابی، دبیرخانه شهرستان ها، مطبوعات، اتوماسیون ادارات شهرستانها.
(۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۷)[ تعداد کلیک : ۳۴ ]
قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیمه رازی
قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیمه رازی
قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و خانواده آنها.
(۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۳)[ تعداد کلیک : ۵۲ ]
قرارداد حمل و نقل درون شهری و برون شهری
قرارداد حمل و نقل درون شهری و برون شهری
انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری اداره کل و ادارات سطح استان
(۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۳۵)[ تعداد کلیک : ۲۸ ]
قرارداد انجام تکثیر اوراق اعم از اداری و سایر اوراق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
قرارداد انجام تکثیر اوراق اعم از اداری و سایر اوراق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
قرارداد انجام تکثیر اوراق اعم از اداری و سایر اوراق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با مشخصات فنی ذیل: فتوکپی یک طرف کاغذ A4 (300/2 ریال)، فتوکپی دوطرفه A4 (300/2 ریال)، فتوکپی یک و دو طرف کاغذ A5 (300/2 ریال) و فتوکپی یک و دو طرفه کاغذ A3 (300/2 ریال)
(۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۲۹)[ تعداد کلیک : ۳۰ ]
موردی برای نمایش وجود ندارد.
فهرست مجوزهای صادر شده اجرای زنده موسیقی ویژه نوروز 98
فهرست مجوزهای صادر شده اجرای زنده موسیقی ویژه نوروز 98
(۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۸)[ تعداد کلیک : ۳۰ ]