• آدرس

ساری- میدان امام خمینی (ره)- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

کدپستی :4815838794

تلفن: 01133362007

نمابر:01133364348

پست الکترونیکی: mazandaran@farhang.gov.ir

 • آدرس ما در شبکه های اجتماعی

farhangyar 

aparat 


کانال ما در سروش

  • شامل :
  • گروه :
  •    
 • ردیفنام - نام خانوادگیاطلاعات کلیآدرستصویر
  1 مدیرکل محمود شالویی
  • محل کار : 01133362028 داخلی : 255
  • پست الکترونیکی :
  1