تماس با ما

آدرس: ساری- میدان امام خمینی (ره)- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

کدپستی :4815838794

تلفن: 01133362007

نمابر: 01133364348

وبسایت: mazandaran.farhang.gov.ir

پست الکترونیکی: mazandaran@farhang.gov.ir