• خدمات مرتبط با سایت

ثبت نام در سایت ساماندهی

ثبت سایت

راه اندازی پایگاه رسانه جهت ثبت پایگاه های خبری

صدور گواهی ثبت برای پایگاه های ثبت شده در ساماندهی

نحوه پیگیری فیلترینگ

متن کامل قانون جرائم رایانه ای

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه(موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای)

نحوه ارسال گزارش تخلفات پایگاه های اینترنتی

متن کامل آیین نامه ساماندهی پایگاه های اینترنتی اییرانی

برای تغییر مدیر وب سایت چه اقداماتی لازم است

ورود به سایت ساماندهی