• صدور کارت خبر نگاری

صدور کارت خبر نگاری :
خبرنگار فردی است که به تهیه و تنظیم اخبار درباره امور سیاسی، اقتصادی، ورزشی، حوادث، فرهنگی و هنری، علمی، شهری، حقوقی، شهرستان‌ها، اجتماعی، اندیشه، معارف اقدام می‌کند.
شرابط متقاضی:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های:
1) روزنامه نگاری و خبر نگاری،‌عکاسی برای خبر نگاران عکاس یا گذراندن دوره آموزشی روزنامه نگاری و خبر نگاری رسمی
2) یا داشتن سابقه بیش از ده سال
داشتن تابعیت ایران
مسلمان یا از اقلیت‌های مذهبی رسمی باشد.
نداشتن سابقه محکومیت کیفری،
مدارک لازم:
تقاضانامه کتبی به همراه: تکمیل فرم‌های مرتبط .
تصویر مدارک تحصیلی.
تصویر تمام صحفات شناسنامه.
چهار قطعه عکس 4×3 .
تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت.
داشتن سابقه در زمینه خبر نگاری.
تحویل آگاهی آموزشی در صورت گذراندن دوره آموزشی
تحویل گواهی( سوابق) کار در صورت داشتن بیش از ده سال کار در زمینه خبری.
شماره تلفن متصدی: 33362022-011
نشانی: مازندران - ساری - میدان امام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران
زمان گردش کار: حداکثر یک ماه