مدارک لازم

 1- درخواست کتبی جهت تأسیس کانون فرهنگی هنری و ارائه آن به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
2- دارا بودن فضای مناسب در داخل مسجد یا همجوار مسجد
3- تشکیل هیأت امنای کانون شامل 5 نفر ( 1- امام جماعت 2- یک نفر از هیأت امنای مسجد به صلاحدید امام جماعت 3- دو نفر ذیصلاح به امور فرهنگی کانون به تشخیص امام جماعت مسجد 4- فرمانده پایگاه یا یک نفر بسیجی به تائید ناحیه مقاومت بسیج استان )
4- تکمیل اساسنامه کانون توسط هیأت امنای کانون
5- فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات برای هیأت امنای کانون
6- چهار قطعه عکس4 ×3 برای هر یک از اعضای هیأت امنای کانون
7- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم اعضای هیأت امنای کانون
8-مدیر مسئول باید حداقل 25 سال و حداکثر 41 سال سن ، متأهل و دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد
9- معرفی یک نفر به عنوان رابط فرهنگی
10- تکمیل 5 کاربرگ طرح سازماندهی فعالیتهای فرهنگی مسجد

شماره تلفن : 33362022-011 
نشانی: مازندران - ساری - میدان امام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران