صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغات

سازمانهایی که کارشان تنظیم،تهیه،مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن دیگر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط است.این سازمان ها برای انجـام دادن خدمات مورد نظر،باید دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی مـاهر برای قسمت های مختلف خود باشند.محل کانون های آگهی وتبلیغاتی،باید تنها به امور مذکور اختصاص یابد.

 شرایط متقاضی: (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
صاحب امتیاز- اشخاص حقیقی و مدیرعامل(در مورد حقوقی) لازم است فاقد پیشینه موثر کیفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند.
مدیر مسئول – مدیرمسئول باید دارای شرایط زیرباشد :
1-تابعیت ایران
2-اهلیت قانونی
3-نداشتن سوء شهرت وسابقه ی موثرکیفی
4-دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه ی کار موثردرامورتبلیغات با تایید کمیته سازمان های تبلیغات بامدرک تحصیلی معادل دانشنامه ی لیسانس
5-عدم اشتغال در وزارتخانه ها موسسات شرکت های دولتی یا شهرداری
 
توجه:
الف- تنظیم تقاضا نامه توسط آن دسته از متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند باید توسط مدیر عامل موسسه یا شرکت انجام پذیرد.
ب- سابقه موثر یک فرد عبارت است از: ایفای نقش سازنده در طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی که در صورت حذف ایفاد کننده آن نقش یا عنصر، برنامه عقیم مانه یا دچار آسیب کلی می شود.
ج- منظور از عدم اشتتغال، شاغل نبودن فرد متقاضی مدیر مسئولی در سازمان های مورد اشاره به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی یا شیوه های دیگری که مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون کار می باشد.
د- فرد معرفی شده برای احراز پست مدیر مسئول می بایست با قوانین و مقررات تبلیغات کشور و نیز اصول و مبانی بازاریابی و تبلیغات بازرگانی آشنایی کافی داشته باشد.
زمان میانگین برای انجام سرویس: 2ماه     
 
مدارک مورد نیاز:
1- تکمیل و تحویل درخواست تأسیس با امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول.
2- تکمیل فرم های مربوطه
3- شش قطعه عکس 3×4 جدید و پشت نویسی شده. (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
4- تصویر تمام صفحات شناسنامه / 2 نسخه (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
5- تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم / 2 نسخه (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
6- اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.
7- اصل و تصویر گواهی عدم اعتیاد.
8- تصویر آخرین مدرک تحصیلی (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
9- مستندات سوابق تبلیغاتی و نمونه کار
 

 آدرس محل مراجعه: ساری- میدان امام (ره) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی - طبقه اول واحد امور کانونهای آگهی تبلیغات

  مسئول :خانم جویباری - تلفن 33362022-011

نمودار آگهی 

 


قوانین و مقررات تبلیغاتی کشورقوانین و مقررات تبلیغاتی کشور