• فراخوان شناسایی متقاضیان راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با هدف استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور تحقق اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در نظر دارد نسبت به راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال در شهرهای فاقد مرکز دیجیتال در مجتمع های فرهنگی و هنری شهرستانهای استان با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام نماید.

از این رو موسسات فرهنگی دیجیتال، موسسات فرهنگی هنری، گیم نت ها، و سایر موسساتی که موضوع فعالیتشان در حوزه فرهنگ و رسانه دیجیتال است در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پذیرش و راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال، می توانند نسبت به دانلود و تکمیل و ارسال درخواست خود اقدام نمایند.

آیین نامه پذیرش و راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال در پایگاه خبری شبکه ملی فرهنگ http://incn.saramad.ir/fa/aeennamehha   در دسترس متقاضیان قراردارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با شبکه ملی فرهنگ و فعالیتهای آن و همچنین مراکز راه اندازی شده به وب سایت دبیرخانه شبکه ملی فرهنگ به آدرس www.incn.ir مراجعه فرمایید.

شماره تماس: 01133360549   دفتر فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران