• معرفی کتاب

مشتی از مرواریدهای فراموش شده مازندران

نام کتابی است از علی طالبی، که برخی از واژگان فراموش شده زبان مازندرانی را در خود جای داده است. در ادامه برخی از واژگان را مطالعه خواهید نمود.

امبس- سفت

ام رو - امروز

ازال- گاو آهن

اوجی- نوعی گیاه وحشی از خانواده نعنا

برزق- عصبانی

بلو- یکی از ابزار آلات کشاورزی

پتک- پشت گردن

تندیر- تنور

چاکپه- زمینهای محوطه رودخانه را گویند.

چل- دستگاه نخ ریسی سنتی

خریم- آفتاب گیر

رزه- پول خرد

سازه- جارو از نوع سنتی

قارزم- گرداب

....

ادنگچی- متصدی آسیاب آبی

در پشت جلد این کتاب چنین آمده است:

پیر زنی که با پوشش خاص کوهپایه های جنوب مازندران، قصد پیاده شدن از تاکسی را داشته، پس از تقلا وقتی موفق نمی شود در را باز کند، رو به راننده کرد و می گوید: "وَچه دَر په آی" (پسرم درب را باز کن).