• راهنمای ارسال پیام به مدیران

لطفا برای ارسال پیام به مدیران روی آدرس ایمیل هر یک از آنها کلیک کرده و در صفحه باز شده، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
عباس زارعمدیرکل
تلفن مستقیم: 01133362028
تلفن داخلی: 255
فکس: 01133364348
پست الکترونیکی:
آدرس: مازندران، ساری، میدان امام خمینی (ره)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
عباس زارع
علی امینیمعاون توسعه و مدیریت منابع
تلفن مستقیم: 01133366852
تلفن داخلی: 238
پست الکترونیکی:
علی امینی
. .معاون فرهنگی و رسانه ای
تلفن مستقیم: 01133364458
تلفن داخلی: 222
پست الکترونیکی:
سیدعلی علویمعاون امور هنری و سینمایی
تلفن مستقیم: 01133369904
تلفن داخلی: 275
پست الکترونیکی:
سیدعلی علوی، معاون هنری و سینمایی
سیدیوسف موسوی شیخرئیس اداره حراست
تلفن مستقیم: 01133362007
تلفن داخلی: 250
پست الکترونیکی:
سیدیوسف موسوی شیخ