واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر آمل ؛ با چاپ و انتشار فصلنامه "فصل فرهنگ مازندران" به معرفی و نشر یافته های  پژوهشی  فرهنگی  وهنری  اقدام  نموده اند ؛ بدینوسیله از صاحب نظران ،پژوهشگران و فرهنگ دوستان مازندرانی دعوت می گردد ، با ارسال مقالات ارزنده خود ،موجب افزایش غنای علمی این فصلنامه شوند.

شایسته است نویسدگان گرامی نکات زیز را مورد توجه قرار دهند:

أ‌-      مقاله باید حاصل پژوهشهای نویسنده یا نویسندگان باشد

2-مطلب ارسالی نباید در نشریه دیگر چاپ شده باشد .

3- مقاله داری  5 تا 10 کلید واژه ، چکیده ی فارسی 250 کلمه ای و حداکثر در 15 صفحه 4A باشد

4-ارجاعات ،و منابع صحیح و کامل ارائه شود

نشانی  الکترونیکی: nooraniho@yahoo.com 

شماره تماس واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران :33362007